top of page
IMG_4206.jpg

מדיניות פרטיות

"הגנים הבהאים" הוא אתר של הקהילה הבהאית הבינלאומית. באתר זה נעשו כל המאמצים על מנת להבטיח את פרטיות הגולש. אנו אוספים מידע אישי המסופק על ידי משתמשים מרצונם החופשי בלבד, על מנת שנוכל להשיב לשאילתות ולשלוח מידע וחומר על פי בקשת הגולשים. האתר אינו מבצע כל מעקב אחר הגולשים בו, מלבד ככל שנדרש על מנת להשיב לשאילתות או להפיק נתונים סטטיסטים אנונימיים. בכל מקום בו יש צורך ב-cookies לתפקוד האתר, אין הן משמשות למעקב אחר שימוש הגולשים באתר או לאגירת מידע אישי בר-זיהוי אודות הגולשים. באתר זה ננקטו אמצעים סבירים על מנת להבטיח שכל המידע הנאסף אודות גולשים יהיה מאובטח, ולא תינתן כל גישה, שימוש או העברת מידע לכל גוף בלתי מורשה. יש לזכור, עם זאת, שבמידה והיציאה מן האתר נעשית דרך קישור לאתר נוסף, יש לבדוק את מדיניות הפרטיות של אותו אתר בנוגע לשמירה על פרטיות המידע. הצהרת פרטיות זו עשויה להתעדכן, ואנו מזמינים את הגולשים באתר לבדוק אותה מדי פעם. אם ברצונך לתקן את המידע האישי שמלאת באתר, או לשאול כל שאלה בנוגע למדיניות פרטיות זו, אנא שלח דואר אלקטרוני לכתובת ganbahai@bwc.org.

 

קטינים: לגבי קטינים המעוניינים לגלוש באתר זה, אנו ממליצים להתייעץ עם ההורים לפני מסירת כל מידע פרטי. הקהילה הבהאית הבינלאומית אינה אוספת כל מידע בר-זיהוי המכוון כלפי ילדים בעת השימוש באתר.

bottom of page