top of page
Bahá’í World Centre today
c6c91617-9403-4cdf-9689-173ef0bb9c95.jpg

המרכז הרוחני והמינהלי של הדת הבהאית ממוקם 

 דרך קבע בערים חיפה ועכו. 

מקום מנוחתו האחרון של בהא-אללה, הנביא המייסד של הדת הבהאית, הוא בעכו; ומקום מנוחתו האחרון של הבאב, הנביא המבשר של הדת הבהאית, הוא בחיפה. יחדיו הם מהווים מוקד רוחני קדוש עבור בהאים ברחבי העולם. הגנים המקיפים את קבריהם תוכננו ליפות את סביבת המקדשים ולספק דרך גישה הולמת אליהם.
בהא-אללה בחר במורדות הר הכרמל לשמש כמושב המינהלי של הדת הבהאית. מכאן, הגוף הבינלאומי המושל של הקהילה הבהאית, בית הצדק העולמי, מנחה ותומך בפעילויות הקהילה הדתית ברחבי העולם.
מעל 600 מתנדבים בהאים מלמעלה מ-70  ארצות עובדים יחדיו עם 150 עובדים מקומיים ממגוון הקהילות המרכיבות את החברה הישראלית, על מנת לאפשר את ביצוע תפקידיו החשובים של המרכז הבהאי העולמי. 

בנייתו והפעלתו של המרכז הבהאי העולמי ממומנים באופן בלעדי ומוחלט על ידי תרומותיהם של בהאים מרחבי העולם. 

Describes the Bahá’í World Centre
bottom of page