top of page
History of the Bahá’í World Centre
Bahá’í inner gardens 'Akko.jpg

הקשר בין הדת הבהאית לארץ הקודש החל באמצע המאה ה-19 , תחת השלטון העות'מאני.

בהא-אללה הוגלה ממולדתו פרס למושבת העונשין בעכו, משום שרשויות המדינה והדת ראו בתורתו כפירה וחתרנות. 
בהא-אללה הגיע לחופי עכו ב-1868 , ונותר בה כאסיר עד פטירתו ב- 1892. עם הזמן, הוקלו תנאי מאסרו, ובשלהי חייו התאפשר לו לחיות מחוץ לחומות העיר ולבקר מספר פעמים בחיפה. 

במהלך ביקורים אלו, קבע בהא-אללה את המקום בו יוצב מקדשו של הבאב, מבשרו, ואת האתר בו יוקם המרכז המינהלי של הדת הבהאית. 

History of the Bahá’í World Centre
bottom of page